There are no breaking news at the moment

Metsien suojelu – mitä Suomi tekee metsiemme eteen? Tämä kysymys on varmaan vierähtänyt monen mielessä, niin myös meidän. Suomen metsistä puhuttaessa emme turhaan viittaa vihreään kultaan, sillä metsät ovat todellakin elintärkeä osa sekä talouttamme että hyvinvointiamme.

Esimerkiksi pelkästään Suomen valtion metsistä vastaavan Metsähallituksen liikevaihdosta jopa 90 prosenttia saadaan puun myynnistä, siis 90 prosenttia! Seuraavaksi muutamia lukemisen arvoisia Metsähallituksen tunnuslukuja vuodelta 2018, jotka kertovat meille varsin hyvin, kuinka tärkeästä luonnonvarasta metsissä on kyse:

  • Metsähallituksen liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa
  • Muut Metsähallituksen yhteiskunnalliset hyödyt yltävät noin 55 miljoonaan euroon joka vuosi
  • Metsähallitus huoltaa lähes 3,5 miljoonan hehtaarin talousmetsämaata, jonka kasvu vuodessa on noin 11 miljoonaa kuutiometriä
  • Pelkästään Metsähallitus työllistää alalla noin 600 työntekijää + 1200 urakoitsijaa eli yksityisten metsätalouden parissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärä on vieläkin suurempi

Ja luvut voivat vain jatkua ja jatkua, mutta emme toki halua tylsistyttää kaikkia lukijoitamme pelkillä numeroilla! Yllä mainittujen faktojen ansiosta voimme kuitenkin todeta, että metsät nähdään tärkeänä tulonlähteenä niin kotimaan- kuin ulkomaankaupassa, ja siksi niistä pyritään pitämään huolta. Mutta mitä Suomi käytännössä tekee metsien eteen? Syvennymme aiheeseen hieman tarkemmin Suomen luonnonsuojeluliiton, Metsähallituksen ja Maa- ja metsätalousministeriön näkökulmasta.

Metsien ennallistaminen

Metsien ennallistamisella tarkoitetaan metsätalouteen käytetyn entisen talousmetsän palauttamista sen luonnontilaan erikseen määrätyillä suojelualueilla. Ennallistaminen auttaa sekä monipuolistamaan metsän rakennetta että luomaan alueille täysin sieltä puuttuvia tai harvassa esiintyviä luonnonmetsän piirteitä, kuten lehtipuustoa ja lahopuuta.

Ennallistamisen kautta metsässä pyritään käynnistämään mahdollisimman paljon luonnon omaa kehitystä muistuttava tapahtumien sarja, jossa esimerkiksi lahopuusta kasvaisi metsään useita eri-ikäisiä ja erilajisia puita. Näin runsaampi metsä johtaa monipuolisempaan ravintoon, joka taas houkuttelee alueelle enemmän eläinkunnan edustajia. Lisäksi ennallistaminen auttaa parantamaan taantuneiden ja/tai uhanalaisten lajien selviytymismahdollisuuksia. Tätä kautta metsä kykenee itsenäisesti monipuolistamaan oman lajistonsa ja edistämään näin Suomen luonnon monipuolisuutta ilman, että ihminen manipuloisi sen suuntaa liikaa.

METSO-toimintaohjelma

METSO (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) on vuosille 2014–2025 kehitetty valtiollinen toimintaohjelma, joka on luotu metsien suojelun ja metsän talouskäytön yhdistämiseksi. METSO:n pääasiallisena tavoitteena on vakinaistaa Suomen luonnon monimuotoisuuden terveellinen kehitys ja estää luontotyyppien ja metsälajien taantuminen. Ohjelma astui voimaan kesäkuussa 2014 ja sen on odotettu jatkuvan ainakin vuoteen 2025 saakka.

METSO-ohjelman metsien suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoiseen toimintaan. Maanomistajat voivat hakea tarkempaa tietoa ohjelmasta esimerkiksi Suomen metsäkeskuksesta, omasta ELY-keskuksesta tai metsänhoitoyhdistyksiltä. Paikallinen metsä- ja ympäristöviranomainen päättää lopuksi, soveltuuko alue ohjelmaan ja laatii yhdessä maanomistajan kanssa toimintasuunnitelman alueen monimuotoisuuden suojaamiseksi. METSO-ohjelman ohella esimerkiksi Lapissa on myös saatu käyntiin paikallista luonnon monimuotoisuutta edistävä luonnonvarasuunnitelma.

Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto on vuonna 1983 perustettu luonnon monimuotoisuutta, kestävää kehitystä, kulttuuriperintöä ja ympäristönsuojelua kehittävä valtakunnallinen järjestö. Luonnonsuojeluliitto on lähes 30 tuhannen jäsenensä ansiosta Suomen suurin luonnonsuojelujärjestö ja siihen kuuluu yksityishenkilöiden lisäksi lukuisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Liiton toiminta on avointa ja sen ajamiin kansalaisaloitteisiin ja kampanjoihin voi ottaa osaa kuka tahansa. Liitto osallistuu metsien suojelun lisäksi muun muassa ilmaston ja vesistöjen suojeluun sekä puhuu voimakkaasti Suomen uhanalaisten lajien puolesta.

Metsälaki

Metsälaki pyrkii takaamaan metsiemme ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen hoidon ja käytön kestävän kehityksen mukaisesti. Metsälaki on asettanut metsien hoidolle ja käytölle tietyt vähimmäisvaatimukset, joiden pohjalta jokainen metsänomistaja laatii oman henkilökohtaisen suunnitelmansa tavoitteidensa pohjalta. Näihin vähimmäisvaatimuksiin kuuluvat muun muassa metsän uudistamiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvät teemat.

Miltä yllä mainitut seikat kuulostivat? Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä kaikista niistä toimista, joiden kautta Suomi pyrkii takamaan metsiemme suojelun. Vaikka parantamisen varaa vielä löytyy (myös meidän tavallisten tallaajien tasolla), mielestämme on hienoa nähdä, kuinka vihreän kultamme arvo on ymmärretty.